Komerca

Je doel bereiken lukt alleen met een heldere visie op de stappen die daarvoor nodig zijn. De strategie in de wedstrijd, training en coaching zijn bepalend voor succes. Innovatie en Business Development

Creating business,

daar draait het binnen een succesvolle onderneming om. U moet uw eigen kansen creëren en dat betekent vooral openstaan voor vernieuwing. Innovaties vindt u niet toevallig en zeker niet door de gebaande paden te blijven bewandelen. U zult nieuwe producten of diensten moeten ontwikkelen en vermarkten. De markt waarop u opereert kunt u ook verbreden, bijvoorbeeld door bestaande producten in nieuwe markten te verkopen, door goedkoper te produceren of door internationaal een uniek product aan te bieden. Mogelijkheden genoeg dus. Komerca kan bij het creeren van nieuwe business in het op de markt brengen van innovaties de juiste voorzet geven en ondersteuning bieden, o.a. door het inzetten van zeer ervaren interim managers   Naast het ondersteunen van ondernemers voert Komerca ook ‘second opinions’ uit voor investeerders.  

Ervaring

Komerca staat in het Esperanto voor ‘Business’. Als naam refereert het aan onze brede ervaring, niet alleen opgedaan als ondernemers, maar ook verworven binnen grote multinationals. We hebben expertise opgebouwd in alle onderdelen van het innovatietraject. Van de ontwikkeling van een idee en de technische vertaling ervan naar een commercieel product, tot en met de productie ervan en de succesvolle introductie in de markt. Met onze expertise op het gebied van research, productontwikkeling, productie, kwaliteit en marketing zijn we in staat om een goed idee met succes te ontwikkelen tot een financieel gezond bedrijf of bedrijfsonderdeel. De uiteindelijke communicatie naar de markt hoort daar natuurlijk ook bij. Komerca adviseert daarom ook op het gebied van communicatiestrategie en de juiste uitstraling naar de markt. Komerca werkt hiervoor samen met Komuniko.

Geef een reactie